Imeon - technická sekce

  • aplikace PV masterr
  • Měnič Imeon / aktualizace FW přes USB

Občas se stává, že reakční doba střídače na asymetrickou spotřebu v domě na jednotlivých fázích není dostatečná (při zakázaných přetocích do sítě distributora). V tomto případě bylo odzkoušeno, že změnou přenosové rychlosti na vstupním Imeon SmartMeteru z 2,4 kBaud na 9,6 kBaud, tuto reakční dobu zkrátíme. Pokud dochází k použití zařízení SmartRouter pro bezdrátový přenos dat mezi SmartMeterem a Imeon je zapotřebí tuto rychlost změnit, jelikož SmartRouter pracuje s rychlostí přenosu dat 9600 Baud.

Dokumenty a soubory pro aktualizaci FWzobrazit
Návod pro změnu komunikační rychlosti Smart MeteruSmart Meter

Při zapojování třífázové Back-up větve střídače Imeon (zálohované spotřebiče i při výpadku sítě distributora) je zapotřebí, aby nebyla překročena hodnota proudu 17,5A na fázi (pozor nejedná se pouze o jmenovitý proud spotřebičů – induktivní zátěže mohou mít náběhové proudy i 4x vyšší). Pokud bude docházet k přetížení na Back-up straně střídače dlouhodobě a často, společnost Imeon neuznává v tomto případě žádné reklamace.

Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.