Gelové baterie

  • Gelové baterie
  • GEL baterie / Gelové a AGM baterie

GELové baterie jsou v dnešním moderním světě již přežitou technologií, avšak stále zde mají své místo hlavně kvůli své ceně. Naše technické oddělení tyto baterie NEDOPORUČUJE ke klasickému použití (nabíjení/vybíjení v průběhu dne). Pokud jste se již rozhodli tuto technologii použít, jediné akceptovatelné nastavení je v režimu BACKUP Mode (baterie budou použity pouze při výpadku sítě distributora, nebudou tedy cyklovány přes den) společně s balancérem baterií (povinné příslušenství pro GEL baterie), který zajišťuje udržování stejného napětí na všech bateriích. Toto doporučení je hlavně z důvodu prodloužení životnosti a dodržení minimální délky záruky pro koncové uživatele. Dále s tím souvisí i složitý výpočet SOC (stavu nabití akumulátoru), který poté v monitoringu neodpovídá skutečné hodnotě nabití (stav nabití se vypočítává z úrovně napětí, dodaného výkonu, odebraného výkonu a dalších proměnných a je poměrně složitý) a mnozí zákazníci tuto skutečnost reklamují jako disfunkčnost zařízení. Proto pokud budou GEL akumulátory používány v běžném provozu (nabíjení/vybíjení podle zátěže) nebude brán zřetel na špatný výpočet SOC v grafech na monitorovacím portále a naše technická podpora se nebude touto problematikou zabývat.

U GEL baterií v průběhu měsíců dochází k sulfataci (usazování síranu olovnatého na elektrodách akumulátoru, který působí jako izolant), a tím i k snižování kapacity baterií. Proto doporučujeme každého půl roku provést desulfataci baterií. Na snížení kapacity baterií vlivem sulfatace se reklamace nevztahuje. Na zařízení pro desulfataci a postupu údržby GEL baterií pracujeme a přesné informace vám poskytneme v nejbližší době. Více o sulfataci naleznete na stránkách ZDE

Nastavení GEL baterií

battery capacity200 Ah
charge voltage 57.4 V
charge current0,15 C
discharge current0,15 C
SOC protect zapnuto
discharge depth50 %
floating voltage54,6 V
floating current 0,01 C
floating time není omezen
cut off voltage 47,0 V – nové baterie
45,6 V – starší baterie
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.