Baterie Pylontech

  • aplikace PV masterr
  • PV master / aplikace pro správu měniče GoodWe

Aplikace PV Master nabízí možnost nastavení DoD (hloubka vybití baterií), kdy se mají baterie přestat vybíjet v ONGRID režimu a zbytek kapacity baterií může být připraven pro případný výpadek sítě. Použití je možné pro chytré baterie (např. PylonTech) společně s aktuální verzí aplikace PV Master. Příklad: Nastavení DoD 40% - pokud je střídač připojen k distribuční síti budou se baterie vybíjet maximálně na 40%. Zbytková kapacita 20-30% (podle použitého typu baterií – US2000Plus max. 90% DoD, US2000B,Phantom-S max. 80% DoD) bude použita pouze při výpadku sítě distributora. Toto nastavení bylo přidáno ze dvou důvodů:

  1. Šetrnější zacházení s chytrými bateriemi – při menší hloubce vybití baterií nám vzrůstá počet nabíjecích/vybíjecích cyklů (životnost)
  2. Mnohdy se stávali případy, kdy byly baterie vybité na minimum a v noci došlo k výpadku sítě distributora -> v bateriích nebyla žádná další volná kapacita k použití a backup větev a celý střídač se vypnul

Do konce roku 2018 by měla být spuštěna nová aplikace SEMS app, který bude nahrazovat stávající aplikaci PV Master, která je nyní používána pro nastavování hybridních střídačů (EM series, ES series, BP series, S-BP series). V tuto chvíli neznáme přesné termíny ukončení podpory a vývoje pro aplikaci PV Master a přechod na novou aplikaci SEMS. Až bude tato aplikace k dispozici budeme Vás informovat.

  • Portal GoodWe - SEMS
  • SEMS portál / Portál společnosti GoodWe pro monitorování

Monitorovací portál GoodWe-power.com prošel změnami kvůli Evropskému nařízení GDPR a došlo k vytvoření datového serveru v Evropě. Proto důrazně doporučujeme, aby jste při přihlášení dbali na výběr serveru na Evropský. Přechod ze stávajícího monitorovacího portálu Goodwe (www.goodwe-power.com) na vylepšený a komplexní monitorovací portál SEMS. Budou používány stejné přihlašovací údaje jako doposud a budou zde převedeny všechny data, které máte k dispozici nyní. Předběžné spuštění nového monitorovacího portálu by mělo být 27. 8. 2018. Měla by zde být k dispozici už i český překlad pro větší pohodlnost a přehlednost všech údajů.

Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.